MUOVI MUUTTUU ONGELMAKSI VASTA KUN SE JOUTUU LUONTOON

Maapallon ylikuormittuminen muovijätteestä on aihe, joka huolestuttaa yhä enemmän. Ongelman ratkaisemiseksi muovin kierrätykseen liittyvät toimintatavat tulee saada kehittymään. Pohtimalla tarkkaan muovin todellista käyttötarvetta ja toisaalta lisäämällä muoviin liittyvää tietoisuutta voitaisiin sen turhaa kertakäyttöä välttää. 

Maailman merissä on tällä hetkellä arviolta noin 150 miljoonaa tonnia muoviroskaa ja määrän arvioidaan jopa tuplaantuvan vuoteen 2030 mennessä, mikäli nykyistä kehitystä ei saada pysäytettyä tai ratkaisevasti muutettua.

Muovijätteen valtava määrä luonnossa uhkaa eläimiä, ihmisiä ja ympäristöä. Arviolta lähes puolet maailmaan tuotetusta muovista käytetään kertakäyttöisiin tuotteisiin, kuten muovipulloihin -pilleihin tai -pusseihin.

Tällä hetkellä vain hyvin pieni osa maailman muovista kierrätetään. Miten kehitys saataisiin muutettua parempaan suuntaan? On selvää, että muovin käyttäminen kertakäyttötuotteissa ei voi jatkua entisellään. Toisaalta esimerkiksi kulkuneuvojen materiaalivalintana muovi on kestävä ja kevyt ratkaisu, joka voi parhaimmillaan jopa auttaa vähentämään polttoainekuluja. Myös muun muassa lääketeollisuuden tarpeissa muovin käyttö on perusteltua ja järkevää.

Asianmukainen kierrätys ja tiedon lisääminen ratkaisuna ympäristöongelmaan

Yksi näkökulma, joka toisinaan jää turhankin vähälle huomiolle on, että muovi muuttuu ongelmaksi oikeastaan vasta siinä vaiheessa, kun sitä ei kierrätetä ja se joutuu luontoon. Ydinongelma on siten ihmisten toimintatavoissa, eikä varsinaisesti itse muovissa materiaalina. Mikäli muovijäte päätyisi lajittelun kautta onnistuneesti kierrätykseen ja sieltä edelleen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn, ei se kuormittaisi ympäristöä nykyisessä mittakaavassa.

Muovia voitaisiin esimerkiksi uusiokäyttää paljon nykyistä enemmän.

Muovin kierrätyksellä viitataan prosessiin, joka kattaa seuraavat osa-alueet (lähde: plastic.fi): 

  • Logistiikka (muovien keräys)
  • Lajittelu
  • Poltto tai materiaalikierrätys

Muovin kierrätys on todella helppoa, ja esimerkiksi kierrätys.info-sivustolta voi hakea muovinkierrätyspisteitä ympäri Suomen!

PVC on monessa mielessä mainettaan parempi

Kaikki muovi ei suinkaan ole samanlaista. Eniten käytetty muovilaji on polyeteeni, joka tunnetaan erityisesti kestävyydestään ja keveydestään. Sen tiheydestä riippuen siitä voidaan valmistaa muun muassa muovipusseja tai lasten leluja.  Polyeteenitereftalaatti eli PET taas on monille tuttu esimerkiksi vaatemateriaalina käytettävästä polyesterista. Monet läpinäkyvät juomapullot on valmistettu polyeteenitereftalaatista. 

Polyvinyylikloridi eli PVC on materiaalina monipuolinen ja kestävä. Sitä käytetäänkin ominaisuuksiensa vuoksi muun muassa rakennusteollisuudessa, lääketieteen välineissä sekä pakkausteollisuudessa. Lisäksi se on tuttu materiaali esimerkiksi sadetakeista. PVC:n etuihin kuuluvatkin esimerkiksi sen edullinen hinta, pitkäikäisyys sekä keveys. 

PVC-keskustelussa esiin nousee usein sen kierrätykseen liittyvät haasteet. Yleinen käsitys on pitkään ollut, ettei PVC:tä voisi kierrättää tai uusiokäyttää. Keskustelussa mainitaan usein PVC:n polttamisesta syntyvät haitalliset ainesosat, jotka vaativat asianmukaista jatkokäsittelyä.

Todellisuudessa PVC:n kierrättäminen on mahdollista, mikäli kierrätysnäkökulma otetaan huomioon koko tuotantoketjussa. Viime vuosina keskustelua onkin käyty muun muassa siitä, miten PVC voitaisiin valmistaa ympäristöystävällisemmin ja toisaalta miten sen kierrätettävyyttä ja uusiokäyttöä voitaisiin parantaa. Muun muassa kadmiumin ja lyhytkestoisten flataattien käyttö on nykyään kiellettyä ja ympäristöystävällisiä vaihtoehtoja pyritään kehittämään jatkuvasti.

Myös tietoisuutta PVC:n kierrätys- ja uusiokäyttömahdollisuuksista on pyritty lisäämään, sillä aina julkisessa keskustelussa esiin tuodut näkökulmat eivät välttämättä edusta viimeisintä tutkimustietoa. Nykypäivänä PVC on erittäin laajasti tutkittu materiaali, jota kehitetään edelleen jatkuvasti.

Yksi keskeinen näkökulma on myös miettiä tarkkaan, millaisissa tarkoituksissa muovin käyttö on perusteltua ja miksi. Millaiset ovat muovijätteen todelliset kierrätysmahdollisuudet? Miten kierrätykseen liittyvät toimintatavat saataisiin otettua laajemmin käyttöön? Vain ajantasaista tietoutta lisäämällä voidaan muovia hyödyntää järkevästi ja ympäristöä kunnioittaen.

PP:n kierrättämiseen kuluva energia on huomattavasti pienempi kuin paperin

Polyolefiinit on yhteisnimitys ryhmälle erilaisia muovilaatuja, joilla on merkittäviä taloudellisia etuja kilpaileviin materiaaleihin. Ne ovat myös ympäristöystävällisiä, koska eivät sisällä pehmittimiä, happoja tai raskasmetalliyhdisteitä.

Tähän ryhmään kuuluu myös polypropeeni (PP), joka valmistetaan fossiilisesta polttoaineesta. Raaka-aineen käsittely, tuotantoprosessi ja valmistuotteet ovat turvallisia. Johtuen PP:n matalasta tiheydestä ja sen myötä keveydestä saadaan merkittävää taloudellista hyötyä, koska raaka-ainetta tarvitaan vähemmän ja kuljetuskustannukset ovat matalampia.

PP-kalvosta valmistetuissa konttorituotteissa, kuten muovitaskuissa, ei ole pehmittimiä ja näin ollen taskut ovat arkistointikelpoisia.

PP kuuluu kierrätysmuoveihin ja kalvojen valmistuksessa voidaan käyttää kierrätettyä materiaalia. Kierrätyksen myötä CO2-päästöjä voidaan vähentää merkittävästi. PP:n kierrättämiseen kuluva energia on huomattavasti pienempi kuin esimerkiksi paperin.

Ykkösmuoville oma aurinkovoimala

Me Ykkösmuovilla haluamme osallistua ympäristötalkoisiin ja olla vastuullinen toimija. Otamme ympäristöasiat vakavasti ja huomioimme ne yrityksemme tekemisessä.
Yksi konkreettinen tapamme osallistua ympäristötalkoisiin on keväällä 2020 tehtaamme katolle valmistuva aurinkovoimala.

Oman aurinkovoimalamme avulla pystymme jatkossa kattamaan noin 17 % tehtaamme sähköntarpeesta.

Lähteet: WWF, YLE, Vinylinfo.org, ekokumppanit.fi, Ympäristöministeriö, plastics.fi / “Trendikäs PVC” (2018), muoviyhdistys.fi, Daniel Lamping / Lange PSV GmbH & Co. KG