TYÖHYVINVOINTI KORONAVIRUKSEN AIKANA

Koronapandemia mullisti työnteon monessa yrityksessä. Myös meillä Ykkösmuovilla työskentely on muuttunut radikaalisti. Vallitsevissa poikkeusoloissa meille on tärkeää pitää yllä turvallisia ja terveellisiä työskentelytapoja.

Henkilöstömme työskentelee nyt aivan uudenlaisessa tilanteessa. Johtohenkilöstömme tekee pääasiassa etätyötä. Oman haasteensa tähän tuo arjen pyörittämisen, lastenhoidon, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen.

Vaikeina aikoina henkilökunnan kyky työskennellä itsenäisesti ja oma-aloitteisesti korostuu. Myös vuorovaikutustilanteet ovat muuttuneet äkillisesti: kasvokkain käytävästä kommunikoinnista on siirrytty yhdellä harppauksella pelkästään sähköiseen ja puhelimitse käytävään kommunikointiin johdon ja työntekijöiden välillä. Olemme sopeutuneet vallitsevaan tilanteeseen hyvin ja kehitämme jatkossa myös etäpalaverikäytäntöjämme edelleen.

Etätyöskentelyä Korona viruksen aikana

Turvalliset ja terveelliset työskentelytavat

Seuraamme aktiivisesti Työterveyslaitoksen, THL:n ja valtiovallan tiedotteita ja uutisointia. Olemme noudattaneet suosituksia alusta alkaen. Järjestimme henkilöstöllemme koronapalavereita heti, kun virus alkoi levitä Suomessa ja kävimme läpi, miten tilanne tulee vaikuttamaan meihin.

Henkilökuntaamme on ohjeistettu käsi- ja yskimishygieniasta palavereissa ja THL:n sivuilta tulostettavien ohjeiden avulla. Toimistossa ja tuotannossa työskentelevä henkilöstömme käyttää hengityssuojaimia. Desinfioimme kosketuspintoja kahdesti päivässä. Tauot työpäivän aikana on porrastettu, ja pidämme turvaväliä toisiimme.

Emme tule töihin sairaana, vaan noudatamme terveydenhuollon ohjeistusta. Laajennetut etätyömahdollisuudet otettiin käyttöön jo aikaisessa vaiheessa. Tarvittaessa muutamme työskentelytapojamme ohjeistusten muuttuessa.

Ihmiset ovat tärkein prioriteetti Koronaviruksen aikana

Ihmiset ovat tärkein prioriteetti

Mielestämme ihmiset ovat nyt tärkein prioriteetti. Poikkeusolojen aikana tärkeintä on huolehtia siitä, että ihmiset pysyvät terveinä ja taudin leviämisen minimoimiseksi tehdään kaikki, mitä voidaan ja mikä on kohtuullista. Hyvästä hygieniasta ja suojavälineiden riittävyydestä huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää.

Jokaisen yrityksen tulee nyt miettiä tarkkaan, mikä on sen toiminnan kannalta olennaista poikkeusoloissa turvallisuuteen liittyen. On tärkeää noudattaa kaikille laadittuja yhteisiä ohjeistuksia, joita THL ja valtiovalta antavat. Pysytään terveinä!