YRITYSYHTEISTYÖLLÄ MERKITTÄVIÄ KUSTANNUSSÄÄSTÖJÄ

Yritysyhteistyön liiketaloudellisia etuja

Yritysyhteistyöllä voi saavuttaa merkittäviä liiketaloudellisia etuja, siksi myös me täällä Ykkösmuovissa pyrimme tekemään yhteistyötä alamme toimijoiden kanssa, ja etsimme uusia yhteistyökumppaneita. Yrittäjyys osaltaan mahdollistaa laaja-alaisen yhteistyön alan asiantuntijoiden kanssa.

Yritysyhteistyön etuihin kuuluvat mm. synergiasta syntyvät kustannussäästöt eli taloudelliset hyödyt. Yhteistyöllä voidaan tehostaa osapuolten taloudellista toimintaa ja tavoitella liiketaloudellista kasvua.

Yhdessä mainostaminen eli tuotteita ja palveluja mainostamalla puolin ja toisin, on mahdollista saavuttaa laajempi asiakaskunta ja herättää uusien, potentiaalisten asiakkaiden mielenkiinto.

Yhdessä työskentely mahdollistaa myös tietojen, taitojen ja osaamisen jakamisen. Yhteistyö luotettavan yhteistyökumppanin kanssa luo lisäarvoa molemmille osapuolille, jolloin molemmat osapuolet voittavat (win-win). Yhteistyökumppanin tuki on myös tärkeässä asemassa.

Molempien osapuolten verkostojen hyödyntäminen mahdollistaa myös liiketaloudellisen kasvun, kun verkostojen kautta löytyy lisää uusia, alan tuotteista/palveluista kiinnostuneita asiakkaita.

Referenssit eli suositukset lisäävät näkyvyyttä, uskottavuutta ja herättävät luottamusta sekä luovat positiivisen mielikuvan yrityksestä uusille asiakkaille.

Miten yritysyhteistyö näkyy Ykkösmuovin toiminnassa?

Valmistamme pääasiassa tuotteita, jotka eivät mene enää jatkojalostukseen, vaan ovat valmiita tuotteita. Isoimpia asiakkaitamme ovat tukkuliikkeet ja jälleenmyyjät. Toimistotarvikkeiden kysynnän vähentyessä, alihankintatoiminta on lisääntynyt ja trendi näyttäisi jatkuvan. Alihankintatoiminnassa vuoropuhelu asiakkaan kanssa korostuu, etenkin tuotteissa, joiden tuotteistus on vielä kehitysasteella.

Pidämme palavereja ja tapaamisia yhteistyökumppaneidemme ja asiakkaidemme kanssa. Myös Teams kokoukset ja puhelut ovat arkipäiväisiä toimintoja.

Teemme asiakkaan toiveesta koe-eriä ja erilaisia testejä, etenkin uusien, kehitysasteella olevien tuotteiden kohdalla.

Suunta, jossa alihankinta osuutemme lopputuotteen kokonaisuudesta on alkutuotannon ja lopputuotteen välillä, näyttäisi jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Yhteistyön parhaita puolia on uuden oppiminen. Yhteistyöllä muovautuu paikkamme tuotantoketjussa. Mielestämme yhteistyön merkitys on ehkä suurempi kuin osataan kuvitellakaan.

Mikäli olet kiinnostunut tekemään yhteistyötä kanssamme, tutustu toimintaamme ja ota rohkeasti yhteyttä!

Kurkkaa myös aiempia blogi postauksiamme, niistä löydät monipuolisesti tietoa toiminnastamme!